Ιούλιος 9, 2020

Οικονομικές προβλέψεις για τον Τοξότη για το έτος 2008


Πρώτο τρίμηνο: Σκληρό, σκληρό για να σώσει! Και όμως, θα συνειδητοποιήσετε ότι πρέπει να βελτιώσετε απολύτως την κατάσταση του σας οικονομικά. Δόξα τω Θεώ, πιθανότατα θα κερδίσετε χρήματαχρήματα απροσδόκητο. Και επιπλέον, κάποια μικρά κέρδη εδώ και εκεί φαίνονται πιθανά.

Δεύτερο τρίμηνο: Μην περιμένετε να προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις σε ορισμένα σημαντικά προβλήματα ανησυχίας. Όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύετε, τόσο περισσότερες δυσκολίες θα έχετε για την επίλυσή τους, ειδικά επειδή το μη αναμενόμενο κόστος μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήταν καλό να αντιμετωπιστούν τα ερωτήματα αυτά το συντομότερο δυνατό. Προσπαθήστε πρώτα να πείσετε την οικογένειά σας ότι είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιήσετε τα περιττά έξοδα. Δεν θα είναι το πιο εύκολο, αλλά πρέπει να είστε ιδιαίτερα πειστικοί.

Τρίτο τρίμηνο: Αντίθετα με τις συνήθειες που διαθέτετε, δεν θα είστε πρόθυμοι να το διαχειριστείτε αυτή τη φορά οικονομικά με σοφία. Θα περάσετε πολλά, και θα μπορούσατε να δοκιμάσετε ακόμη και τολμηρές ή ακόμα και επικίνδυνες επενδύσεις. Δυστυχώς, αυτό δεν θα σας επιτύχει καθόλου. Έτσι, θα έχετε κάθε ενδιαφέρον να βρούμε το δρόμο της προσοχής το συντομότερο δυνατό. Ειδικά επειδή μπορεί να εμφανιστούν καθυστερήσεις στις εισπράξεις τουχρήματα ότι έκπτωση.

Τέταρτο τρίμηνο: Μεγάλη βελτίωση της κατάστασης του οικονομικά. Δεν θα είναι πολύ δύσκολο, εκτός από, τόσο πολύ είχατε χρηματικές ανησυχίες! Σταδιακά, θα έχετε την ευκαιρία να εξοφλήσετε τα χρέη που ενδεχομένως έχετε υποστεί και θα έχετε ακόμη την ευκαιρία να κάνετε πολύ επικερδείς συναλλαγές.Επαγγελματική Επιτυχία και Αστρολογία (Ιούλιος 2020)