Απρίλιος 13, 2024

ηθικό δίδαγμα

Σε σκηνοθεσία του Hector Oesterheld, ο Hugo Pratt σχεδίασε στα τέλη της δεκαετίας του '70 τις περιπέτειες του δημοσιογράφου Ernie Pike κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτός ο φανταστικός δημοσιογράφος λέει τις ιστορίες ανδρών και γυναικών που αποφάσισαν να πάρουν συγκρούσεις στην αντιπολίτευση. Όλοι έβαλαν πρώτα τον ανθρωπισμό τους, αφήνοντας τους εχθρούς τους ζωντανούς για παράδειγμα, ή δίνοντας μεγαλύτερη σημασία σε μια ιστορία αγάπης παρά σε οποιαδήποτε νίκη. Casterman επαναλάβετε ακριβώς αυτή τη σειρά μεγάλου βάθους.
Ernie Pike, Casterman, 16,95 κατά όγκοΑνέκδοτο-Ποιό είναι το ηθικό δίδαγμα 1# (Απρίλιος 2024)