Μαρτιου 2, 2024

Βήμα: ενισχύστε την καρδιά σας

Αυτό το βήμα είναι εύκολο να γίνει χάρη σε έναν κορμό δέντρου. Ιδανικό για, όχι μόνο, μυς όλες σώμα, αλλά και τον τόνο του καρδιο. Ξεκινήστε κάνοντας δέκα φορές κάθε άσκηση, εναλλάσσοντας τα δύο πόδια, μετακινώντας στη συνέχεια οκτώ και ούτω καθεξής για να καταλήξετε την αλυσίδα και στις τρεις κινήσεις το συντομότερο δυνατό.



"Η σωστή διατροφή για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας" - "NaMaSte" 9/11/15 (Μαρτιου 2024)