Φεβρουάριος 22, 2024

Πρακτική Qi Gong

Αυτή η κινεζική μέθοδος κάνει την εργασία Qi (ενέργεια, αναπνοή). Είναι επίσης έργο για τον εαυτό του μέσα από την αντίληψη του ατόμου σώμα, ιδιαίτερα αναζητώντας την τέλεια κατακόρυφοτητα που επιτρέπει στην αναπνοή να περάσει από τη γη στον ουρανό. Μπορείτε επίσης να μάθετε στάσεις που ανακουφίζουν τον πόνο στην πλάτη και τη ναυτία. Ιδανικά προσαρμοσμένη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η πρακτική του Qi Gong προσφέρει χαλάρωση και καλή διαχείριση του άγχους με την εναρμόνιση του σώμα και το πνεύμα.
Με την καλή πρακτική, αυτή η τεχνική μπορεί επίσης να συμβάλει στη γέννηση χωρίς πόνο.
Περίπου 50; τα 30 λεπτά. Ομοσπονδία Qigong: 01 40 26 95 50易筋經 · Yi Jin Jing (1-12 · Full Explanations) · ИЦзиньЦзин +Subtitles (Φεβρουάριος 2024)